Prosiect Meddylgarwch mewn Ysgolion a’r Cwricwlwm i Gymru

Nid yw cwricwla MiSP wedi’u cynllunio gyda’r bwriad o gadw at unrhyw feini prawf cwricwla cenedlaethol penodol. Yn hytrach, cânt eu cefnogi gan theori ac ymarfer sydd wedi’u hymchwilio’n dda o feysydd meddylgarwch, niwrowyddoniaeth a dysgu cymdeithasol ac emosiynol.

Fodd bynnag, mae ehangder y dysgu sy’n deillio o’r dulliau hyn yn cyd-fynd yn dda â llawer o agweddau ar gwricwla rhagnodedig a chenedlaethol.

Mae’r Cwricwlwm i Gymru newydd yn enghraifft dda iawn o gyfatebolrwydd o’r fath, yn enwedig mewn perthynas â’r Pedwar Diben, pob un o’r chwe Maes Dysgu a Phrofiad ac yn fwy penodol y disgrifiadau o ddysgu ar gyfer Maes Dysgu Iechyd a Lles.

Trosolwg - mapio ein cwricwla ar sail y Pedwar Diben a'r Sgiliau Cyfannol

Manylu - sut mae meddylgawrch yn sail i Bedwar Diben Cwricwlwm i Gymru

Manylu – mapio gwersi MiSP yn benodol ar gyfer y Chwe Maes Dysgu

Manylu – sut y gall meddylgarwch gefnogi’r 'HYN SY’N BWYSIG’ ar gyfer Iechyd a Lles

Mapio meddylgarwch yn ehangach o fewn y Cwricwlwm i Gymru