Meddylgarwch mewn Ysgolion yng Nghymru

Click here for the English language version of this page

Croeso!

Croeso i’n tudalen Meddylgarwch mewn Ysgolion yng Nghymru. Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth a thystebau am waith MiSP yng Nghymru, tystebau o Gymru, adnoddau yn Gymraeg a gwybodaeth gyffredinol am feddylgarwch yng Nghymru.

Yr hyn y gallwn ei ddysgu o Gymru – Cyfweliad Liz Williams
Liz Williams o Meddylgarwch Cymru yn siarad ag Elinor Brown am y Cwricwlwm i Gymru newydd ac am ddatblygu ymagwedd ysgol gyfan at iechyd a lles meddyliol ac emosiynol yn ysgolion Cymru.

Mae Meddylgarwch Cymru a’r Prosiect Meddylgarwch mewn Ysgolion yn rhannu manylion rhaglenni o ansawdd uchel sy’n nawr ar gael yn y Gymraeg. Mae’n gynnwys rhaglenni i oedolion, a dygwyr 3 -18 oed.